Sivujen takana
on taiteilijaprofessori, arkkitehti Sari Nieminen, jolle hyvä elinympäristö on elinehto.
Näillä sivuilla on otteita suunnitelmista ja hankkeista, joissa on pohdittu, luonnosteltu ja rakennettu ympäristöjä eri käyttötarkoituksiin. Osa on tehty yhteistyössä muiden arkkitehtien kanssa ja osa yksin.