Sivujen takana on arkkitehti Sari Nieminen (arkkitehtuurin taiteilijaprofessori vuosina 2014-2023), jolle hyvä elinympäristö on elinehto.
Näillä sivuilla on otteita suunnitelmista ja hankkeista, joissa on pohdittu, luonnosteltu ja rakennettu ympäristöjä eri käyttötarkoituksiin.
Osa on tehty yhteistyössä muiden arkkitehtien kanssa ja osa yksin.

Behind the page:
Artist professor (2014-2023) and architect Sari Nieminen, for whom a good environment is a prerequisite for a good life.
On this site, excerpts from proposals and projects can be found, with design sketches and thoughts about spatial requirements and objectives for different environments.
These include projects done both in collaboration with other architects and independently.