Sakarinmäen koulu

Opinmäen koulu

Puistokoulun laajennus ja Päivärinteen päiväkoti

Leikkipuisto Iso-Antti

Lasten päiväkoti Ranta

Jätkäsaaren koulu

Kruununhaan Maneesi

Kalasataman koulu

Hirvensalon koulu

Kirkkojärven koulu

Mårtensbron koulu

Opettajainkoulutuslaitos

Muistan tarkkaan, millaisia olivat lapsuuteni kansakoulu, lastenneuvola ja koulun kyljessä sijainnut kirjasto. Varhaiset kokemukset kodin ulkopuolisista, julkisista tiloista ovat painuneet niin tarkasti mieleeni, että voin mielessäni kävellä sisällä rakennuksissa huoneesta toiseen. Samoin kuin tärkeät ihmissuhteet elämän alussa, myös koetut paikat ja tilat vaikuttavat läpi koko elämän. Päiväkotien ja koulujen suunnittelu on mielestäni yksi arkkitehdin vastuunalaisimmista työtehtävistä.

I have clear memories of my childhood primary school, the children’s clinic and the library on the side of the school. These early experiences of public places, outside the boundaries of home, are so vivid, that I can still mentally trace my steps from the entrance through the whole building. Designing school and daycare buildings is one of the most meaningful work tasks of an architect.