Helsinki Kauppatori

Myllypuro

Helsinki 2050

Lohja

Helsinginkadun 3 aukiota

"Jokainen venäläinen tuntee Moskovaa katsoessaan, että se on hänen äitinsä. Jokaisen ulkomaalaisen, joka sitä katsoo, eikä tiedä sen äidillistä merkitystä, täytyy tuntea tuon kaupungin naisellinen luonne, ja Napoleon tunsi sen."
- lainaus Leo Tolstoin romaanista "Sota ja rauha"

Sanoja yhteisöllisyys, vuorovaikutus, kohtaaminen ja urbaani käytetään usein kuvaamaan tavoitteita, kun kaupunkirakennetta tiivistetään. Jotain parempaa olisi tulossa väljien näkymien ja  auringonvalon sijaan.

Hakukone antaa urbaani -sanalle vastineen suurkaupunkimainen, mikä sana herättää myös paljon kielteisiä mielikuvia, kuten ilmansaasteet, liikenteen melu ja ruuhkat. Kaupunkimainen -sana ilman 'suur' - etuliitettä säilyttää mielikuvat myönteisinä.

Ihmisiä ulkotilassa:
toiminnallisesti kaupunkimaista ulkotilaa syntyy, kun

  1. tilan voi hahmottaa eri vyöhykkeinä julkisuuden asteen mukaan: julkinen, kuten katu, aukio tai puisto; puolijulkinen, kuten rakennuksen piha tai katutason liiketila ja yksityinen, kuten asunto tai hotellihuone.
  2. tilassa voi olla rauhassa yksin tai muiden seurassa
  3. tilassa on ihmisiä, jotka eivät tunne kaikkia muita ihmisiä
  4. julkisesta tilasta, kuten kadulta tai aukiolta on sujuva yhteys puolijulkiseen tilaan.

Aldo van Eyck totesi 1900 -luvun puolen välin tienoilla, että "Kaupunki on talo ja talo on kaupunki" ja hänen oppilaansa Piet Blom hahmotteli suunnitelman, joka perustui ajatukseen: "kaupungit pitää asuttaa kuten kylät".

Aidosti kaupunkimaisessa tilassa kokee olevansa sisällä; tilalla on rajat. Kuten seinät, katot ja lattiat sisällä, pinnat määrittävät tunnelman kaupunkitilassa.