Myllypuro

Helsinki 2050

Lohja

Helsinginkadun 3 aukiota

"Jokainen venäläinen tuntee Moskovaa katsoessaan, että se on hänen äitinsä. Jokaisen ulkomaalaisen, joka sitä katsoo, eikä tiedä sen äidillistä merkitystä, täytyy tuntea tuon kaupungin naisellinen luonne, ja Napoleon tunsi sen."
- lainaus Leo Tolstoin romaanista "Sota ja rauha"

Sanoja yhteisöllisyys, vuorovaikutus, kohtaaminen ja urbaani käytetään usein kuvaamaan tavoitteita, kun kaupunkirakennetta tiivistetään. Jotain parempaa olisi tulossa väljien näkymien ja  auringonvalon sijaan.

Hakukone antaa urbaani -sanalle vastineen suurkaupunkimainen, mikä sana herättää myös paljon kielteisiä mielikuvia, kuten ilmansaasteet, liikenteen melu ja ruuhkat. Kaupunkimainen -sana ilman 'suur' - etuliitettä säilyttää mielikuvat myönteisinä.

Ihmisiä ulkotilassa:
toiminnallisesti kaupunkimaista ulkotilaa syntyy, kun

 1. tilan voi hahmottaa eri vyöhykkeinä julkisuuden asteen mukaan: julkinen, kuten katu, aukio tai puisto; puolijulkinen, kuten rakennuksen piha tai katutason liiketila ja yksityinen, kuten asunto tai hotellihuone.
 2. tilassa voi olla rauhassa yksin tai muiden seurassa
 3. tilassa on ihmisiä, jotka eivät tunne kaikkia muita ihmisiä
 4. julkisesta tilasta, kuten kadulta tai aukiolta on sujuva yhteys puolijulkiseen tilaan.

Aldo van Eyck totesi 1900 -luvun puolen välin tienoilla, että "Kaupunki on talo ja talo on kaupunki" ja hänen oppilaansa Piet Blom hahmotteli suunnitelman, joka perustui ajatukseen: "kaupungit pitää asuttaa kuten kylät".

Aidosti kaupunkimaisessa tilassa kokee olevansa sisällä; tilalla on rajat. Kuten seinät, katot ja lattiat sisällä, pinnat määrittävät tunnelman kaupunkitilassa.

 

”Every Russian looking at Moscow feels her be a mother; every foreigner who sees her, even if ignorant of her significance as the mother city, must feel her feminine character, and Napoleon felt it.”
- a quote from “War and Peace” by Leo Tolstoy

The words communality, interaction, encounter and urban often coincide with the announcement of plans to further condense city structures; far-reaching views and sunlight are about to be replaced with something far more exciting.

The word ‘urban’ is defined as something relating to a metropolis, which in turn raises several different negative mental images, those of pollution, noise and morning traffic jams. The associations with the world ‘citylike’, however, remain far more positive.

People in the cityscape:
Functional city space can be defined by the following:

 1. The space can be characterised by the level of publicity
  - Public e.g., a street, park or a square
  - Semi-public e.g., a courtyard or a shop at a ground level, or
  - Private e.g., an apartment or a hotel room
 2. The space is freely accessible both alone and in company
 3. People unknown to one another exist within the space
 4. A public space, such as a street or a square, is directly connected to a semi-public space.

City is house and house is city said Aldo van Eyck around the mid-90s. His student Piet Blom drew out plans based on the notion, that cities must be populated like villages.

One feels a sense of containment in a true citylike environment; the space has boundaries. Walls, ceilings, floors…a city is born out of its surfaces.