ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN ALUE

  

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN ALUE

Kilpailuehdotus, 1987, lunastus

Vesi yhdistää salmen molemmin puolin sijoittuvia, vapaa-ajanviettoon tarkoitettuja rakennuksia, hiihtorinteitä ja uimarantoja.
Tuoreesta ilmakuvasta päätelleen paikalle on rakennettu moottoriteiden eritasoliittymiä.