KOLME AUKIOTA HELSINGINKADULLA
KOLME AUKIOTA HELSINGINKADULLA

Kallion ja Alppiharjun rajalla sijaitsevasta Helsinginkadusta olisi mahdollista saada hieno, aito kaupunkibulevardi, joka laajenee puistoaukioiksi Kaarlenaukion, Harjutorin ja Vaasanaukion (kutsumanimeltään Piritori) kohdilla. Kahden ensin mainitun kohdalla muutos olisi helppo ja kustannuksiltaan vähäinen: pysäköintipaikat poistettaisiin ja maantasoa muokattaisiin toripinnaksi. Tärkeää olisi Harjutorin istutetun alueen säilyttäminen; kaikki torin kalusteet sijaitsisivat kivetyllä alueella, olisivat väliaikaisia ja yöksi pois siirrettävissä. Harjutorin länsilaidassa säilyisi ajoyhteys Franzeninkadulle. Pysäköintipaikkoja on Torkkelinmäen alle kaivetussa väestönsuojassa, jonne on ajo Helsinginkadulta.

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntipaviljonki nousee aina esiin, kun on puhe Vaasanaukion ilmeen kohentamisesta ja huumekaupan rajoittamisesta aukiolla. Nykyinen rakennus tulisi purkaa ja rakentaa metron sisäänkäynti Vaasanhallin yhteyteen. Näin kalteva, kauniisti matalilla puilla istutettu tori avautuisi Helsinginkadulle ja tulisi osaksi kolmen aukion tilasarjaa.