KOLME AUKIOTA HELSINGINKADULLA
THE THREE SQUARES ON HELSINGINKATU
KOLME AUKIOTA HELSINGINKADULLA
THE THREE SQUARES ON HELSINGINKATU

Kallion ja Alppiharjun rajalla sijaitsevasta Helsinginkadusta olisi mahdollista saada hieno, aito kaupunkibulevardi, joka laajenee puistoaukioiksi Kaarlenaukion, Harjutorin ja Vaasanaukion (kutsumanimeltään Piritori) kohdilla. Kahden ensin mainitun kohdalla muutos olisi helppo ja kustannuksiltaan vähäinen: pysäköintipaikat poistettaisiin ja maantasoa muokattaisiin toripinnaksi. Tärkeää olisi Harjutorin istutetun alueen säilyttäminen; kaikki torin kalusteet sijaitsisivat kivetyllä alueella, olisivat väliaikaisia ja yöksi pois siirrettävissä. Harjutorin länsilaidassa säilyisi ajoyhteys Franzeninkadulle. Pysäköintipaikkoja on Torkkelinmäen alle kaivetussa väestönsuojassa, jonne on ajo Helsinginkadulta.

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntipaviljonki nousee aina esiin, kun on puhe Vaasanaukion ilmeen kohentamisesta ja huumekaupan rajoittamisesta aukiolla. Nykyinen rakennus tulisi purkaa ja rakentaa metron sisäänkäynti Vaasanhallin yhteyteen. Näin kalteva, kauniisti matalilla puilla istutettu tori avautuisi Helsinginkadulle ja tulisi osaksi kolmen aukion tilasarjaa.

 

Helsinginkatu marks the boundaries of Kallio and Alppiharju districts. The three public squares in the area, Kaarlenaukio, Harjutori and Vaasanaukio (commonly known as “Piritori”), would make it possible to convert Helsinginkatu into a genuine city boulevard. The first two would only need small alterations at low cost: removal of parking spaces and change of the pavement materials. It would be important to preserve the green, planted centre of Harjutori by keeping all objects on paved areas, and they could be stored away for the night. The connection to Franzeninkatu at the western corner would remain in use for motorised vehicles. Parking would be relocated to the underground shelter under Torkkelinmäki, which can be directly accessed from Helsinginkatu.

The above-ground building of the Sörnäinen metro station entrance is often brought up when a makeover for Vaasanaukio, and limiting its illegal drug trade, is discussed. The current structure should be torn down and a new entrance should be built in the vicinity of Vaasanhalli. The sloped square with beautifully planted trees would then open up to Helsinginkatu and become part of a series of three squares.