LEIKKIPUISTO ISO-ANTTI
ISO-ANTTI PLAYGROUND

LEIKKIPUISTO ISO-ANTTI
ISO-ANTTI PLAYGROUND

Helsingin Itäisten alueiden sosiaalitoimen tärkeä kokoontumispaikka, vain 350 neliötä, valmistui Itäkeskuksen ja Marjaniemen väliselle puistoalueelle vuonna 2006. Avokuistiin on kaupunki myöhemmin lisännyt ikkunat, jotka eivät kuulu alkuperäiseen arkkitehtuuriin.

An important meeting place for social services in the eastern Helsinki districts, measuring only 350 square meters, located in the park area between Itäkeskus and Marjaniemi. The porch windows were added afterwards by the city and are not a part of the original architectural design.