NIEMISKYLÄN KORTTELIMALLEJA

  

NIEMISKYLÄN KORTTELIMALLEJA

Niemiskylä –visio: mentaalinen esteettömyys

Osallistuessamme Helsinki 2050 Visions -kilpailuun vuonna 2007 arkkitehti Pekka Hänninen toi esiin ajatuksen: sen sijaan, että asutusta keskitetään metropolialueella Helsingin niemen tuntumaan, rakentamista voisi suunnata kyliin, joilla on oma keskuksensa ja joihin pääsee nopeilla raideyhteyksillä.

Niemiskylä voisi sijaita minkä tahansa suomalaisen keskisuuren kaupungin kyljessä. Sinne johtaisi sujuva raitiotieyhteys kaupungin asemilta. Auton omistaminen kylän sisällä liikkumiseen ei ole tarpeellista.

Jos Niemiskylä rakennetaan itsenäiseksi taajamaksi, julkiselle liikenteelle pitää rakentaa asemat ja yksityisautojen säilytykselle osoittaa alueet kylän tuntumassa.

Idea Niemiskylän asuinkortteleista perustuu Hollannista saatuihin kokemuksiin, joista on paljon kirjoitettu lehdistössä. Tunnetuin vanhusten hoitokoti on Weespin kunnassa lähellä Amsterdamia sijaitseva Hogewey.

Niemiskylän kortteleissa asuisivat kaiken ikäiset: perheet, lapset, yksin asuvat ja ne muistisairaat, joiden turvallisuus ei vaadi eristämistä.

Ikäryhmiä ei pitäisi eristää toisistaan. Voisiko tulevaisuudessa vanha ihminen kuulua yhteisöön ja naapurusto osaltaan auttaisi pitämään huolta hänestä? Fyysisen esteettömyyden lisäksi ympäristö olisi mentaalisesti esteetön. Joskus oudostikin käyttäytyvä muistisairas ei herättäisi kielteistä huomiota, kun ihmiset tottuisivat siihen, että meitä ihmisiä on monen laisia.
Suljetun, kyllin suuren korttelin sisäpuolella muistisairaan olisi myös turvallista asua. Hoitohenkilökuntaa tarvittaisiin myös kortteleissa, mutta laitospaikkojen määrä saattaisi vähentyä.

Mallia voisi ottaa myös menneisyydestä. Kirjailija Sirpa Kähkönen kuvaa Kuopio -sarjassaan elämää kaupungin puutalokorttelissa 1930 -luvulta lähtien. Toisen maailmansodan vuosina elämä oli niukkaa ja epävarmaa, mutta kukaan ei jäänyt kokonaan yksin, vaikka läheiset eivät palanneet sodasta. Niin orpo lapsi kuin yksin asuva vanhus saivat kokea olevansa osa naapuruston muodostamaa yhteisöä.