OPETTAJAINKOULUTUSLAITOS

OPETTAJAINKOULUTUSLAITOS

Arkkitehdit FLN Oy:ssä suunniteltu peruskorjaus valmistui vuonna 2002. Siltavuorenpenkereellä korjattiin Helsingin yliopiston entinen Fysiologian laitos, Fontell-rakennus ja professorien asuintalo Opettajankoulutustiloiksi.