OPETTAJAINKOULUTUS-
LAITOS
DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION

OPETTAJAINKOULUTUSLAITOS
DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION

Arkkitehdit FLN Oy:ssä suunniteltu peruskorjaus valmistui vuonna 2002.
Siltavuorenpenkereellä korjattiin Helsingin yliopiston entinen Fysiologian laitos, Fontell-rakennus ja professorien asuintalo Opettajankoulutustiloiksi.

The renovation, designed by Arkkitehdit FLN Oy, was completed in 2002.
The former Department of Physiology of the University of Helsinki, the Fontell building and the professors' residence on the Siltavuori embankment were renovated into facilities for the Department of Teacher Education.