BISPEBJERG KIRKEGÅRD

  

BISPEBJERG KIRKEGÅRD

Ehdotus yleisessä arkkitehtikilpailussa vuodelta 1995 yhdessä arkkitehti Mona Schalinin kanssa.
On tärkeää johdattaa saattoväki kappelisaliin niin, että matkalla hautajaisiin osallistujille tarjoutuu mahdollisuus irrottautua arjen kiireistä. Ehdotimme pitkää, kaltevaa kulkureittiä sisäpihan läpi ja nousemista kappelisaliin sen päädystä. Vainajien kuljetusta varten reitin yli kulkee kapea silta, ja krematorio jää sivuun yleisöliikenteestä.

Entry for an open architectural competition from 1995. Submitted together with architect Mona Schalin.
It is important to offer mourners a chance to leave their everyday troubles behind on the way to the chapel hall. In this design, we have suggested a long, sloped path through the courtyard, with ascending to the chapel at its end. There’s a narrow bridge over the sloped area for carrying the departed. The crematorium is separated from the public paths.