VELSKOLAN KAPPELI

  

VELSKOLAN KAPPELI

Luonnossuunnitelmat vuodelta 2004, Arkkitehdit FLN Oy.

Espoon Velskolassa on vielä jäljellä viljelysmaisemaa pitkine näkymineen yli peltojen. Aluksi uuden kappelin sijoituspaikaksi tutkittiin metsäsaarekkeen reunaa. Seurakuntayhtymä päätyi kuitenkin tilaamaan suunnitelman, jossa kappelista olisi yhtä pitkät etäisyydet alueen muihin rakennuksiin, leirikeskukseen ja seurakuntataloon. Ratkaisuna oli korottaa olevaa mäenkumparetta ja upottaa rakennus siihen.