VELSKOLAN KAPPELI
VELSKOLA CHAPEL

  

VELSKOLAN KAPPELI
VELSKOLA CHAPEL

Luonnossuunnitelmat vuodelta 2004, Arkkitehdit FLN Oy.
Espoon Velskolassa on vielä jäljellä viljelysmaisemaa pitkine näkymineen yli peltojen. Aluksi uuden kappelin sijoituspaikaksi tutkittiin metsäsaarekkeen reunaa. Seurakuntayhtymä päätyi kuitenkin tilaamaan suunnitelman, jossa kappelista olisi yhtä pitkät etäisyydet alueen muihin rakennuksiin, leirikeskukseen ja seurakuntataloon. Ratkaisuna oli korottaa olevaa mäenkumparetta ja upottaa rakennus siihen.

Sketch drawings from 2004. Arkkitehdit FLN Oy.
The agricultural landscape with far-reaching views over the fields has been preserved in Espoo’s Velskola. The edge of a forest patch was first considered as the location for a new chapel, but the joint parishes decided on plans that placed the chapel in equal proximity to the other buildings in the area, the camp and parish centre. The solution was to raise a hillside and embed the building in it.