HELSINKI 2050 VISION

HELSINKI 2050 VISION

Kilpailuehdotus ´Roots´ vuodelta 2007 yhdessä arkkitehti Pekka Hännisen ja työryhmän kanssa.

Käänsimme kartat ylösalaisin, jolloin pohjoisnuoli osoitti alaspäin. Tästä syntyi ehdotuksen kantava ajatus: maaseutu muodostaa pääkaupunkiseudulle ja sitä ympäröiville alueille juuret, joiden kautta kaupunkeja ja kyliä ruokitaan.

Puu, jolla on syvät juuret, ei kaadu kovassakaan tuulessa.

Mielestämme tärkeä tavoite on säilyttää mahdollisuudet siihen, että alue voi toimia omavaraisena niin ravinnon kuin energiankin suhteen vuoteen 2050 mennessä. `Juuret´ nivoo energian, luonnon, ihmisen ja rakennetun ympäristön kokonaisuudeksi, jossa ihmisten on mahdollista saada kaiken päivittäiseen elämäänsä tarvitsemansa kilpailualueelta. Meren rantaan luodaan puskurivyöhyke tuulia vastaan ja merenpinnan nousun varalle. Ainutlaatuinen Helsingin, Espoon ja Sipoon saaristoluonto säilytetään. Nykyisiä, kaupunginosien välisiä vihersormia vahvistetaan. Asutusta ohjataan maaseudulle kyliksi. Kylien välillä ja kylistä kaupunkiin liikutaan pikaraitiovaunuilla. Myös meren rannalle on kylistä suorat nopeat yhteydet. Kaupungin ympärille syntyy itsenäisten ja erilaiset identiteetit omaavien kylien verkosto.

Ehdotuksen näkymäkuvissa planssi-ihmisenä esiintyy muinainen etruski, viittaus ihmislajin pysyviin perustarpeisiin.

Edelleenkään, yli kymmenen vuotta kilpailun jälkeen julkista keskustelua ei käydä siitä, miten haavottuvaisia kaupungit ovat, jos esimerkiksi sähkön jakelu keskeytyy pitkäksi aikaa – syytä olisi.