MYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ
THE WOODEN CITY VILLAGE OF MYLLYPURO

MYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ
THE WOODEN CITY VILLAGE OF MYLLYPURO

Kilpailuehdotus vuodelta 2003, yhdessä professori, maisema-arkkitehti Jyrki Sinkkilän kanssa.
Alue on osittain jyrkkää kalliomaastoa, jota kaarevat korttelit myötäilevät. Kilpailussa nimimerkkinä ollut ”Miniato” viittaa italialaiseen pikkukaupunkiin, jonka talorintamat kiipeilevät rinteillä, muodostaen samalla tiivistä katutilaa. Kaupunkikylään ajattelen kuuluvan juuri tällaiset tiivistymät.

Kapearunkoisiin taloihin on helppo suunnitella hyviä asuntoja, ja pienetkin asunnot saavat valoa kahdesta ilmansuunnasta. Kalliomaastoa on syytä säästää, ja pienet puutarhat istutetaan niitä varten rakennettaviin kivikaukaloihin.

 

Entry for a competition, 2003. Submitted with professor and landscape architect Jyrki Sinkkilä.
The area is marked by steep, rocky cliffs, that the curving apartment blocks follow. The alias ”Miniato” used in the competition is a reference to a small town in Italy, where dense rows of houses climb up a hill, creating a narrow street space between them. To me, this type of concentration of buildings is the essence of a village within a city.

It’s easy to design great apartments in narrow-framed houses, and even smaller apartments will have natural light from two directions. The rocky terrain should be spared and, instead, small gardens are sown in planter boxes made of stone.