YHTEISASUNTO KAUPUNGIN KESKUSTASSA

SHARED APARTMENT IN THE CITY CENTRE

YHTEISASUNTO KAUPUNGIN KESKUSTASSA
SHARED APARTMENT IN THE CITY CENTRE

Kolme tai neljä ystävystä päättivät perustaa osuuskunnan ja hankkia yhteisen asunnon kaupungin keskustasta. Viereisen porrashuoneen asunto vuokrataan ulkopuoliselle työsuhdeasunnoksi siivousta, kaupassakäyntiä ja muuta osa-aikaista avustusta vastaan. Saman porrashuoneen asunto voidaan osoittaa tarvittaessa hoitajalle.
asunto 3 h + 3 sh + oh 104m2
sivuasunnot 26m2 ja 29m2

A group of three to four friends decides to set up a cooperative and purchase a shared apartment in the city centre. The spare room next to the entrance and stairway is let out for a tenant who will in exchange for housing assist the residents with daily chores, such as cleaning and grocery shopping. The room can also be allocated to a carer.
apartment 3 rooms and bathrooms + 1 living room, 104 m2
side apartments 26 m2 and 29 m2