OLEVA RAKENNUSKANTA
THE EXISTING BUILDING STOCK
OLEVA RAKENNUSKANTA
THE EXISTING BUILDING STOCK

Viime vuosina käyttökelpoisten rakennusten purkamisesta on tullut lähes tapa. Kiinteistöjä jää tyhjilleen etenkin niissä kunnissa, joissa väkiluku laskee. Pienille seurakuntakeskuksille, kouluille ja vanhoille teollisuusrakennuksille ei keksitä uutta käyttöä, joka pelastaisi ne. Vaikka tiedetään, että paras ilmastotoimi on säilyttää ja korjata. Tässä esitetyt suunnitelmat on sijoitettu rakennuksiin, joita ei aiota purkaa, mutta ne näyttävät suuntaa, miten tyhjilleen jääviä kiinteistöjä voisi käyttää ikäihmisten asunnoiksi.

In recent years, the demolition of perfectly fine buildings has seemingly become the standard practice. Properties are abandoned especially in municipalities where the population is declining. Small parish centres, schools and old industrial buildings are not being preserved by further development or inventing ways to reuse them. Although, it is well known that the best action against climate change would be to preserve and repair. The existing buildings, that are not under direct demolition threat, have been repurposed in the examples below, to showcase how vacant properties could be developed into housing for the elderly.