KAUPUNKI
Artikkeli

”Jokainen venäläinen tuntee Moskovaa katsoessaan, että se on hänen äitinsä. Jokaisen ulkomaalaisen, joka sitä katsoo, eikä tiedä sen äidillistä merkitystä, täytyy tuntea tuon kaupungin naisellinen luonne, ja Napoleon tunsi sen.” – lainaus Leo Tolstoin romaanista ”Sota ja rauha” Sanoja yhteisöllisyys, … Lue lisää

MUISTELMAT
Artikkeli

VESI   MAA   ILMA, TULI JA MUUT ELEMENTIT  

Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Sivu

Sivujen takana on taiteilijaprofessori, arkkitehti Sari Nieminen, jolle hyvä elinympäristö on elinehto. Näillä sivuilla on otteita suunnitelmista ja hankkeista, joissa on pohdittu, luonnosteltu ja rakennettu ympäristöjä eri käyttötarkoituksiin. Osa on tehty yhteistyössä muiden arkkitehtien kanssa ja osa yksin.

1 13 14 15 16