Vanhusten asumisen tyyppiratkaisut | Niemiskylä

 

Ikäihmisten asuminen | Vanhojen paviljonki

Senioriasunnot | Vaarin- ja mummon mökki

Senioriasunnot | Muuritalo

 

noppatalo

Kaarlenpuiston - Brahenkentän hybridirakennus

TULEVAISUUDEN SENIORIASUNNOT - VANHAT IHMISET MUIDEN JOUKKOON ASUMAAN!
AJATUKSIA IKÄIHMISTEN ASUMISEN NYKYTILANTEESTA

(English below)

Suurimmat kaupungit rakennuttavat ryhmäkoteja niille vanhuksille, jotka eivät esimerkiksi muistisairauden vuoksi pysty asumaan kotona. Niissä Helsingin kaupungin ylläpitämissä ryhmäkodeissa, joissa olen käynyt, on vallinnut leppoisa tunnelma ja sekä vanhukset että hoitajat ovat olleet hyväntuulisia. Käynneilläni tulin vakuuttuneeksi siitä, että monet vanhukset viihtyvät niissä ja saavat hyvää hoitoa. Ovet porrashuoneisiin ja ulkotiloihin täytyy pitää lukittuina, jotta muistisairaat eivät pääse karkaamaan omille teilleen. Tästä on vääjäämätön seuraus: etenkin suurimmissa vanhustenkeskuksissa koteihin hiipii laitoksen tunnelma, ja ympäröivä maailma tuntuu olevan kovin kaukana.

Yksityisten yrityksien ylläpitämissä ryhmäkodeissa en ole käynyt. Niistä käytettävä "hoivakoti" -sana kuulostaa harhaanjohtavalta, koska tiedossa on monia vanhusten hoidon laiminlyöntejä viime vuosilta. Kunnat ovat kuitenkin viime kädessä vastuussa siitä, minkä kaltaisille yrityksille vanhustensa asumisesta maksavat.

Lyhennelmä aineistosta on julkaistu myös Archinfon sivuilla.

TAITEILIJA-APURAHALLA UUSIA SUUNNITELMIA IKÄIHMISTEN ASUMISRATKAISUIKSI

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta myönsi minulle kymmenvuotisen arkkitehtuurin taiteilija-apurahan vuoden 2014 alusta (Taiken tiedote).

Apurahakaudella olen kehittänyt vanhusten asumisen tyyppiratkaisuja, joita esitellään tällä sivustolla. Nämä ikäihmisten asumiseen sopivat asuinrakennustyypit olen sijoittanut kuvitteelliseen Niemiskylään. Suunnitelmat ovat käytettävissä ja otan mielelläni vastaan kommentteja sähköpostitse sari.nieminen(at)arknieminen.fi.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että ei ole erillistä senioriasumisen ratkaisua, vaan ikäihmiset asuvat muiden joukossa. Senioriasunnot sijaitsevat taloissa, joissa asuu kaikenikäisiä ihmisiä ja perheitä.

ASUINRAKENNUSTYYPPEJÄ, JOTKA ON SIJOITETTU KUVITTEELLISEEN NIEMISKYLÄÄN:

 1. Kapearunkoiset kerrostalot
  muodostavat kaarevia muureja, jotka rajaavat sisäpihoja. Muuri katkeaa tiheästi puilla istutettujen rakennusrungon levyisten vyöhykkeiden kohdilla. Kaarevien seinien kohdatessa toisensa niiden väliin muodostuu kaupunkimaisia toriaukioita, joihin on keskitetty liiketilat, kahvilat, kokoontumispaikat ja lasten päivähoitoryhmät. Muuritalojen runkosyvyys kasvaa kuistien kohdilla, ja kuisteilla oleskellaan silloin, kun sää ei suosi ulkona oloa.
  Kapearunkoiset kerrostalot pitäisi ehdottomasti saada takaisin asuntotuotantoon!
 2. Noppatalot
  ovat nelikerroksisia ja niissä on asuntoja niin yhteisasumiselle kuin suurperheillekin. Ulkoseinien aukotus ja hormiryhmien sijainti on kaikissa pohjaratkaisuissa sama ja kevyiden väliseinien paikat ja märkätilojen koko ja määrä vaihtelevat.
 3. Vanhojen paviljonki
  on rivitalo terasseineen ja lasikuisteineen. Asunnot muistuttavat loma-asuntoja. Niitä voidaan yhdistellä monella tavalla, ja rivitalojen liitoskohtaan voidaan rakentaa yhteistiloja, kuten esimerkiksi Niemiskylän soikiokorttelissa.
 4. Vaarin- ja mummonmökki
  on tässä esitetyistä tyypeistä pinta-alaltaan pienin asunto, jossa tilan tuntua lisäävät suuret ikkunat kolmeen ilmansuuntaan. Oma oleskelutasanne ja piha omenapuineen ja marjapensaineen kuuluvat mökin tunnelmaan.
  Loivakattoinen mökki sopii omakotialueelle samaan pihapiiriin isomman talon kanssa ja mansardikattoinen väljälle tontille tai loma-asunnoksi.

 

THE FUTURE OF SENIOR LIVING - AMONG OTHER PEOPLE!
THOUGHTS ON CURRENT FORMS OF HOUSING FOR THE ELDERLY

The largest cities build group homes for their elderly who cannot continue independent living due to memory disorders, among other conditions. The group homes, run by the city of Helsinki, that I have visited, have had a relaxed atmosphere where both the nurses and residents were visibly in good spirits. I was left with the expression, that most of the elderly enjoy their surroundings and are well taken care of. However, doors to stairways and outside areas must remain locked, to prevent those with memory disorders from wandering off on their own. Inevitably, this precaution results in a ‘facility feel’, especially in larger senior centres; they’re cut off from the outside world.

I haven’t visited private group homes. The often-used term ‘care home’ can be misleading, as many cases of neglect have surfaced in the past few years. Ultimately, the responsibility falls on the municipality, in charge of funding the companies that offer residential services to senior members of the community.

A summary of the material has also been published on Archinfo's website.

DESIGNING NEW FORMS OF SENIOR LIVING WITH AN ARTIST GRANT

Since the beginning of 2014, I have been working with a ten-year architectural artist grant awarded by The Arts Promotion Centre Taike and the National Council for Architecture and Design.

During the grant period, I have been developing standard solutions for senior living. The types of residential buildings suited for the elderly have been situated in the imaginary surroundings of Niemiskylä. The plans are freely accessible and I welcome any comments via email at sari.nieminen(at)arknieminen.fi.

The design’s starting point was to eliminate the need for separate housing solutions for senior living. Instead, the elderly live among other people. Senior homes are within buildings that can accommodate people of all ages and families.

TYPES OF RESIDENTIAL BUILDINGS SITUATED IN THE IMAGINARY SURROUNDINGS OF NIEMISKYLÄ:

 1. The narrow-plan apartment buildings
  form high, curved walls that surround the courtyards. The wall-like structure is interrupted and replaced by green zones, where trees are thickly planted to the walls’ diameter. City-like market squares are built at the junction of the oval blocks. This is where to find places of business, coffee shops, day-care centres and meeting spots. The structural frame of the wall increases where porches are located; they offer shelter during days when the weather doesn’t favour outside activities.
  Narrow-plan apartment buildings should be brought back to housing production!
 2. The Cube houses
  are four-storied, and the apartments can accommodate both larger families and communal living. The window openings and flues are similarly located in each ground plan, but the number and size of partition walls and wet rooms vary.
 3. The Senior citizen pavilion
  is a row house with terraces and glazed porches that resemble holiday homes. The apartments can easily be joined together and it is possible to build communal spaces in the joining areas similar to those in the oval block of Niemiskylä.
 4. The Grandparent’s Cottage
  has the smallest living area out of the housing types presented above. Three large windows facing three different directions create the feeling of space, while the private patio and garden with apple trees and berry bushes contribute to an authentic cottage ambience.
  The cottage with a gently sloped roof fits among other detached houses and could share a yard with another, larger house, whereas the cottage with a mansard roof would be better suited for a spacious plot, or could be used as a holiday home.